sss
OKULUMUZLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
Okulumuz HAVACILIK LİSESİ olup, İngilizce ağırlıklı teknik bir okuldur. Ülkemize nitelikli, vasıflı, havacılığın kültürünü almış, KALİTE YÖNETİM ve GÜVENCE konusunda hassas, sertifikasyon proğramları uygulayan tam gün eğitim veren, gerektiğinde haftasonu etüt dersleriyle sektörel bazda bir Meslek/Teknik havacılık okuludur.
Okulumuz Teknik eğitim ve ingilizce ağırlıklıdır. Ancak tam gün eğitim vermekte ve herhangi bir Anadolu lisesinde olduğu gibi üniversiteye hazırlamakta, Üniversitede teknik okullar için ek puan avantajı bulunmaktadır.
Alan seçimleri 10. sınıfta yapıldığı için nakil olabilir siniz.
Elbette alıyoruz. Ancak; yurt konsunda masraflar size ait olmak üzere, anlaşmalı olduğumuz yurt veya kendi imkanlarıyla kalmak kaydıyla dışarıdan öğrenciler alıyoruz.
Burs ve indirim konuları için lütfen tıklayınız >>>
Ticari hava taşımacılığında kullanılan her türlü sivil hava araçları ile ticari hava taşımacılığında kullanılmayan büyük hava araçlarına ve/veya komponentlere bakım yapmak için kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin bakım kuruluşu olarak yetkilendirilmesi için sahip olması gereken nitelikleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliktir.
Hava aracının / hava aracı parçasının onaylanmış standartlara uygun olarak hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderme işlemlerinin yapılmasıdır.
Hava aracının hangar ve atölye mekanlarında onaylanmış standartlara göre yenileştirme, onarım, parça değiştirme veya hasar giderme işlemlerinin birlikte ve ayrı yapılmasıdır.
Avrupa Havacılık Emniyet kuruluşudur. Avrupa ülkelerinin ve standartları sağlayan diğer ülkelerin oluşturduğu havacılık otoritesidir.
Hava aracı bakım lisansı kişinin yetkilendirildiği uçak üzerinde bakım ve arıza giderme işlemleri için onaylayıcı personel yetkisinin verilebilmesi için gerekli resmi belgedir.
Lisans sahibi olan teknisyenler onaylayıcı personel olup, ulusal ve uluslararası havayolu firmalarında, hat bakım ve üs bakım hizmeti sunan bakım merkezlerinde çalışabilir, tecrübeyle birlikte daha üst noktalara gelerek kariyer elde edebilirler. C/S (lisanslı personel) diye anılan bu meslek “ölmeyen meslekler”den olup havacılıkta dünyanın her yerinde standardı yüksek maaş kapsamındadır.
Evet. NC/S (Non certifying staff) olarak yardımcı teknisyenlik yapabilirler.
Evet. Talep edilen kategoriye uygun modül (1-17 modüller) sınavlarına girmek ve sahada gerekli bakım deneyimini sağlamak gereklidir.
Evet. EASA veya DGCA tarafından yetkili kuruluşlar tarafından açılan sınavlarda her bir sınav için ayrı ücret ödenir.
Evet. Üst üste aynı modül için aynı yıl 3 defa sınav hakkı vardır. Aynı modülden 3 defa başarısız olan adaylar bir yıl ara vermek zorundadır. Bir yıl aradan sonra yeniden o yıl için 3 sınav hakkına sahip olurlar.
SHGM tarafından Sınav Merkezi olarak yetkilendirilmiş olan SHY-147 yetkili Bakım Eğitimi Kuruluşlarında yapılmaktadır.
Modül sınavları çoktan seçmeli ve yazılı olarak yapılmaktadır.
100 puan üzerinden 75 puan almak gereklidir.
Modül sınavları ayda 1 kez yapılmaktadır.
Evet vardır. Tüm havacılık liselerinde muafiyet olmamakla birlikte modül muafiyeti sağlayan okullar SHGM’nin web sitesinde yer almaktadır. Okulumuzda alınan eğitimlere göre muaf olunan modüller için tıklayınız.
Bakım deneyimi SHY–145 onaylı bakım kuruluşu veya SHY-M onaylı hava işletmesi tarafından işletilen hava araçlarının bakım işlemlerinde çalışarak kazanılır. Bu hava araçlarında kazanılan deneyimi kişi log-book’a kaydeder ve sorumlu bakım merkezinin Kalite Müdürü’ne onaylatır.
Talep edilen kategoriye ve eğitim durumuna göre 5 yıl ile 1 yıl arasında değişmektedir.
SHY-145 yetkili bir bakım kuruluşunda uçak üzerinde çalışarak tamamlayabilirsiniz.
Evet. Tip eğitimi veren SHY 147 (EASA PART-147 eğitimleri SHGM tarafından geçerli sayılmaktadır) onaylı bir kuruluştan alabilirsiniz. Kursun lisansa işlenme süresi 2 senedir. 2 yıl içerisinde lisans’a işlenmeyen sertifikalar geçerliliğini yitirir.
SKYJET : Mesleğe ilk adımdan itibaren B1 veya B2 lisansı almak, elinizde bulunan avantaj ve dezavantajların değerlendirilmesi, yol haritanızı birlikte çizmek için sizleri Sefaköy beşyol yerleşkemize bekliyoruz.