Rehberlik hazır ve standart şemaların öğrenciye doğrudan uygulanması değildir. Gerçek rehberlik,okulun öğrenci yapısına uygun olarak gerçekleştirilen rehberliktir.
Gökjet Havacılık Lisesinde öğrencilerin gerçek sorunları ve gereksinimleri incelendikten sonra,bu öğrenciler için özel olarak hazırlanmış,rehberlik çalışmaları uygulanır.
Rehberlik çalışmalarımızın tümü rehberlik servisimizce üretilmektedir.Gökjet Havacılık Lisesi, Rehberlik Servisi bu birikim deneyim ve donanıma sahip bir nitelikte yapılandırılmıştır.

Eğitsel Rehberlik

Öğrencilerin, verimli ders çalışma,sınavlarda başarıyı arttırma, derslere daha aktif katılım sağlama konularındaki ihtiyaçları bilimsel temellerle güçlendirilmiş,bireysel rehberlik çalışmalarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır.

Davranışsal Rehberlik

Davranış Problemleri veli,rehberlik,idare ve öğretmenlerin koordineli,planlı,programlı,ısrarlı ve tekrarlı çalışmaları ile hafifletilebilir.Gerek duyan öğrencilerimizle terapi çalışmaları yapılarak,eğitim ve öğretimden maksimum yararlanmaları sağlanmaktadır.

Aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği günümüzün yaygın davranış sorunlarından birisidir.Bedenimizi sakinleştirmeye ve zihnimizi yoğunlaştırmaya yönelik,bedensel ve zihinsel çalışmalarla aşırı hareketlilik sorununu tolere edilebilir bir düzeye indirebiliriz.

Öfke yıkıcı bir duygudur.Ancak bu duyguyu kabul edilebilir bir düzeye indirebilmemiz mümkündür.Bu alanda gruplar halinde yürüttüğümüz bedensel ve zihinsel çalışmalarla öğrencilerimize yardımcı

oluyoruz.

davranissal4

Eğitsel Paradoks

“Bir öğrencinin başarılı olması için,başarılı olması gerekir”

Başarının yolunu açabilmek için, başarı ortamının yaratılması ve uygun bir eğitsel rehberlikle başarının öğrenci tarafından,deneyimlenmesinin sağlanması gerekmektedir.

Yaparak ve yaşayarak öğreniyoruz.

Gökjet Havacılık Lisesi, teknik lise olmasının sorumluluğuyla, öğrenmede temel ve kalıcı olan,yaparak ve yaşayarak öğrenme modelinin uygulayıcısıdır.

Öğrencilerimiz ileride meslek hayatlarında yapacakları çalışmalara,uzman eğitim kadrosu ile şimdiden hazırlanırlar.

ogreniyoruz2